Centar za tjelovježbu i studentski šport

O nama


Centar je znanstveno-nastavna, ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zadru preko koje Sveučilište neposredno ustrojava i izvodi nastavni, znanstveni i visokostručni rad na preddiplomskim i diplomskim studijima za potrebe Sveučilišta. Centar izvodi redovnu i izbornu nastavu na prediplomskim i diplomskim studijima iz područja kineziologije, organizira tečajeve sportskih aktivnosti, organizira domaća i međunarodna natjecanja studenata.

Djelatnost Centra je:

  • izvođenje obvezne nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju iz Kineziološke kulture
  • izvođenje izborne nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju iz Kineziološke kulture
  • istraživanja i pisanje znanstvenih i stručnih radova iz područja kineziologije
  • organiziranje učenja raznih sportskih aktivnosti putem tečajeva
  • organizacija rasporeda korištenja i opremanje sportskih objekata Sveučilišta,
  • organiziranje domaćih i međunarodnih sportskih natjecanja studenata

Unutar Centra djeluje Sportsko dijagnostički centar čija je djelatnost:

  • organizacija sportske dijagnostike
  • priprema stručnih projekata u području sportske dijagnostike
  • provedba sportske dijagnostike na Sveučilištu u Zadru, u lokalnoj zajednici i na domaćim međunarodnim projektima